ECCOM
DORADZTWO & AUDYT
ECCOM Sp. z o.o.AktualnościCiekawe informacjeUsługiNasi klienciKontakt WspółpracaCiekawe linkiBlog
Aktualności

02.11.2014 r.
Z dniem 02.11.2014 r. Minister Finansów powołał wsólnika ECCOM Sp. z o.o. Jacka Pawlika na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d/s Doradztwa Podatkowego.

24.09.2013
Przedstawiciel ECCOM Sp. z o.o. rozpoczął prace w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zwalczania biurokracji z ramienia Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów LIBERTAS. Komisja ta rozpatruje rządowy projekt deregulacji m.in. takich zawodów jak doradca podatkowy i biegły rewident oraz dereglamentacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

18.07.2013
Przestawiciel ECCOM Sp. z o.o. brał udział w komisji powołanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z konsultacjami międzyresortowymi dotyczącymi zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej.

12.03.2013
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że GPSW zajęła 5 miejsce w VII Ogólnopolskim Rankingu na najlepsze firmy doradztwa podatkowego przeprowadzonego przez Gazetę Prawną, w kategorii "małe firmy". Jak widać z roku na rok pniemy się do góry, co jest rezultatem wysokiej oceny dokonań grupy w doradztwie podatkowym przez kapitułę rankingu.

21.02.2013
Wspólnik ECCOM Sp. z o.o. Jacek Pawlik został uhonorowany medalem "VIRTUS EST PERFECTA RATIO" im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego - Ministra Skarbu. Medal ten nadawany jest uchwałą Kapituły Medalu, w skład której wchodzą osobistości o uznanym autorytecie w dziedzinie prawa, podatków i ekonomii: prof. dr hab. Wiesław Czyzowicz, prof. dr hab. Leonard Etel, prof. dr hab. Witold Modzelewski i prof. dr hab. Jerzy Żyzyński. Medal honoruje osoby o wybitnych osiągnięciach z zakresu nauki i publicystyki podatkowej, w służbie państwowej lub samorządowej, w działalności społecznej oraz w praktyce stosowania prawa podatkowego.
Szczegóły


13.12.2012
Przedstawiciel GPSW brał czynny udział w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości

22.03.2012 

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Grupa ECCOM (obecnie GPSW) zajęła 12 miejsce w VI ogólnopolskim rankingu Firm i Doradców Podatkowych w kategorii - Najlepsze firmy doradztwa podatkowego. Ranking przeprowadziła Gazeta Prawna.

 24.03.2011
Przedstawiciel ECCOM AUDYT Sp. z o.o. brał czynny udział w konsultacjach społecznych dotyczacych projektu założeń do ustawy zmanieniającej ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym przedstawionym do konsultacji przez Ministerstwo Finansów

30.03.2011 
Z przyjemnością  pragniemy poinformować, że ECCOM sp. z o.o., jako spółka doradztwa podatkowego zajęła 15 miejsce w V ogólnopolskim rankingu Firm i Doradców Podatkowych w kategorii - Najlepsze firmy doradztwa podatkowego. Ranking przeprowadziła Gazeta Prawna.

 
ECCOM Sp. z o.o.AktualnościCiekawe informacjeUsługiNasi klienciKontakt WspółpracaCiekawe linkiBlog